Piano solo

Noter Edits

Minnet

Repons til tekst av Margrethe Aas (2020)