Eva Holm Foosnæs er komponist på fulltid. Hun har skrevet bestillingsverk for bl.a. Oslo-Filharmonien, Vertavo-kvartetten, Det Norske Kammerorkester, Luftforsvarets Musikkorps, Opera Østfold, Opera di Setra og utallige norske kor deriblant Trondheim Vokalensemble, Kilden Vokalensemble, Det Norske Damekor, Det Norske Jentekor, Kammerkoret Aurum m..fl.

Hennes musikalske fokus dreier seg hovedsakelig rundt vokalmusikk, musikkteater og opera. En viktig del av kunstnerskapet er også de visuelle aspektene, og hun komponerer ofte regi eller koreografiske /visuelle elementer inn i musikken. 2019 ble hun vinner av Allmänna Sången & Anders Wall Composistion Award (Uppsala), og 2020 vant hun 4th Ortis New Music Competition (New York).

Eva har mastergrad i utøvende musikk ved NTNU musikkonservatoriet i Trondheim, hovedinstrument piano med fordypning i komposisjon. Studier i Italia våren 2008 (Perugia) med Edgar Alandia (komposisjon) Ett år utenlandsopphold i Tyskland, Robert Schumann Hochschule für Musik (Düsseldorf 2010), finansiert av RWE Deas Stipendprogram og Norges Forskningsråd for å studere opera/komposisjon hos Manfred Trojahn. Etterutdanning som dirigent på NTNU og Norges Musikkhøyskole i orkesterdireksjon. Eva er kunstnerisk leder for Opera di Setra og Kammerkoret Aurum (Norgesmester i kor 2015 og 2023), og har ellers vært musikalsk leder/dirigent i prosjekter for Opera Østfold, Opera Nordfjord, Opera Trøndelag, Opera di Setra m.fl.